ОКАМЕНЯ̀

ОКАМЕНЯ̀. Вж. окаменявам2.

Списък на думите по буква