ОКАМЕНЯ̀ВАМ

ОКАМЕНЯ̀ВАМ1, ‑аш, несв.; окаменѐя, ‑ѐеш, мин. св. ‑я̀х, прич. мин. св. деят. окаменя̀л, ‑а, ‑о, мн. окаменѐли, св., непрех. 1. Ставам на камък, превръщам се в (на) камък; вкаменявам се. Пещерите още от най-дълбока древност са давали подслон на много животни, някои от които отдавна са изчезнали. Техните останки, напълно окаменели, представят богат палеонтоложки материал. П. Делирадев, БГХ, 30.

2. Прен. Ставам неподвижен, безчувствен, подобно на камък; вцепенявам се, вкаменявам се. Коленцето, пламнал целият, скачаше като заклано пиле край тенекиената печка и пищеше от болки.. Отначало окаменях от страх. След това нададох вик за помощ и хукнах навън да викам съседките. П. Здравков, НД, 142. Бяхме осемнадесет на брой. Едни бяха отчаяни и въздишаха, други гледаха примирително и твърдо неизбежната кончина, трети мълчаха, окаменели, изгубили всякакво присъствие на духа. Г. Караславов, Избр. съч. I, 128. Вълко

като замаян ся застоя насред двора, понеже когато Рада отвори къщните врата, той видя що ся върши вкъщи и от ужас окаменя. В. Друмев, НФ, 10. Той се обърна на другата страна и видя жена, като че в скоро едно движение застинала и окаменяла. Н. Бончев, ТБ (превод), 52.

ОКАМЕНЯ̀ВАМ СЕ несв.; окаменя̀ се св., непрех. 1. Ставам на камък, превръщам се на камък; вкаменявам се. Она нема що, почнала да се разправя и, додека да му изкаже сичко, она се окаменила. СбНУ ХLI, 452.

2. Прен. Добивам неподвижен, застинал вид, подобно на камък; вкаменявам се, вцепенявам се.

ОКАМЕНЯ̀ВАМ

ОКАМЕНЯ̀ВАМ2, ‑аш, несв.; окаменя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Остар. Вкаменявам1. Двамина слуги уловиха смаяния Яцинта Филиво, който ( нека забележим) остана тъй смаян, щото нито ся мръдна, нито дигна ръка да ся противи.. Толкоз беше го окаменил видът на мрътвата Ерминия и на кръвта. П. Р. Славейков, ЦП III (превод), 102. Обр. Аз ся моля богу щото това злато, което толкоз е окаменило сърцето ти, никога да не натегне на душата ти толкова, щото да не можеш да достигнеш в небесната слава. ИЗ, 1874-1881, 155. окаменявам се, окаменя се страд.

Списък на думите по буква