О̀КАНЕ

О̀КАНЕ ср. Диал. Викане.

Списък на думите по буква