ОКА̀ПИ

ОКА̀ПИ ср. и (остар.) м. Зоол. Чифтокопитен бозайник от семейство жирафи, единствен представител на смятаните за изчезнали късоврати жирафи, който живее в Южна африка и Конго. Ocapia. Тук са изложени препарирани жирафи и сродното им окапи — едно от най-редките животни на света. К, 1964, кн. 10, 8. Тези три изречения от книгата на бележития пътешественик и изследовател на Африка Хенри Стенли са първото съобщение за легендарната "горска жирафа"- окапи. Вселена 69, 307. Звукът на клони и листа, отмествани настрана от някакво тежко тяло, ме накара да се спра и да приготвя пушката си. Помислих, че е някой окапи или някой див бивол. ПН, 1934, кн. 4, 58.

— Лат. ocapia.

Списък на думите по буква