ОКА̀ПКИ

ОКА̀ПКИ. Само мн. Диал. Остатък от неизпито питие (обикн. вино) в чаша или друг съд; окапци.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1963.

Списък на думите по буква