ОКА̀ПЦИ

ОКА̀ПЦИ. Само мн. Диал. Окапки.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1963.

Списък на думите по буква