ОКАРИКАТУ̀РВАМ

ОКАРИКАТУ̀РВАМ, ‑аш, несв.; окарикатуря̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Разг. Представям в карикатурен, смешен вид нещо или някого; окарикатурявам. За да не помисли някой от вас, че аз преувеличавам, че нарочно украсявам разказа си, за да окарикатуря бай Ганя, ще кажа, че, напротив, аз пропущам някои работи. Ал. Константинов, БГ, 30. Шантеклерът победи досадата от старото еднообразие. Той окарикатури наистина хората, но и "освежи" живота, като усили производството и размърда търговията. М. Кремен, РЯ, 528. — В театъра е също така. Дадеш нещо сериозно.. никой не го харесва. А като примесиш това с друго, по-леко, и го окарикатуриш, всеки ще го посрещне радостно. Сб??СЕП, 214. Йовков беше окарикатурил Георги на варненския плаж при един дъжд как разтворил чадър, за да се пази — гол с чадър, да не се измокри. Сб??СЕП, 305. Целта на тия подлистници [в. "Светлина"] беше да осмее и да окарикатури преврата на 1881 година и неговите автори. С, 1888, бр. 210, 4. окарикатурвам се, окарикатуря се страд.

Списък на думите по буква