ОКАРИКАТУ̀РЯНЕ

ОКАРИКАТУ̀РЯНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от окарикатурям и от окарикатурям се; окарикатурване, окарикатуряване, осмиване.

Списък на думите по буква