ОКА̀СТРЮВАНЕ

ОКА̀СТРЮВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Окастряне.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква