ОКА̀СТРЯМ

ОКА̀СТРЯМ, ‑яш, несв.; ока̀стря, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. 1. Режа, кастря клоните на дърво или връх на растение, за да го оформя; подрязвам, орязвам. Още първите дни трудоваци изтесаха бъзето,.., изправиха съборените зидове, окастриха позасъхналите овошки и църковният двор просветна. Ст. Даскалов, МЧ, 92. На другата сутрин дошъл градинарят с един косер и зел да кастри ябълката.. Градинарят окастрил тако-речи всичкото дърво. Д. Манчев, БЕ II, 48-49. // Кастря клонки, за да огладя стъблото на отсечен клон или дърво; изглаждам. Ганчо не се стърпя, взе един прът, откърши му върха, окастри го с ръце и като отиде при пещта, разрови я добре. Ц. Гинчев, ГК, 62. Да сваля това дърво [кедъра] не беше малка работа; защото двадесет дена отидоха само да клюцам с брадвата наоколо догде го отсека в дънера и петнадесет, за да го окастря и да отсека върха му. П. Р. Славейков, РО (превод), 76.

2. Прен. Разг. Мъмря строго, хокам някого; кастря. Бай Стамен се събуди със същото чувство като оная сутрин, когато беше го викал Младенов в Пещера. Същото, само че тогава се случи лошо — вместо да го хвали, Младенов го окастри от край до край. Т. Монов, СН, 209.

3. Прен. Намалявам, съкращавам обема, големината на нещо, отнемам от пространството на нещо (обикн.държава); орязвам. В желанието си да не обижда с тези бунтарски изказвания [на Н. Бозвели] ни турското, ни другите засегнати правителства,.., Друмев си позволява да окастри най-произволно текста [на "Мати Болгария"]. М. Арнаудов, БКД, 220. Не се шегува, реже тя [цензурата], не спира, / веднъж да ѝ паднете в ръцете. / Ще ви окастри на таквиз парчета, / че не кастри само, а кастрира. Ем. Попдимитров, СР, 111. Наполеон I разшири още повече пределите на царството си, но откак го изгониха, договорите в 1815 л. окастриха Франция и я вкараха в пределите, които си имаше в 1789 лето. Й. Груев, З, 95.

4. Прен. Разг. Остригвам, подстригвам обикн. много високо и неравномерно. Кой фризьор ти окастри така главата? окастрям се, окастря се I. Страд. от окастрям (в 1, 2 и 3 знач.) Прекопах дръвчетата, храстите, цветята.. После чистих плевели, окастрих каквото можеше да се окастри. Ем. Манов, ПС, 11. В този конгрес [Берлинския] се окастри твърде много Св. Стефанский договор, като се разпокъса България на много части. Правдоборски, НБО, 6. II. Възвр. от окастрям (в 4 знач.). — Ти ли си се окастрила тъй? Каква ти беше хубава косата, а сега на какво приличаш.

Списък на думите по буква