ОКА̀ЧАНЕ

ОКА̀ЧАНЕ1 ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от окачам и от окачам се; окачване, закачване, закачане1.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

ОКА̀ЧАНЕ

ОКА̀ЧАНЕ2 ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от окачам се; закачане2.

Списък на думите по буква