ОКА̀ЧВАНЕ

ОКА̀ЧВАНЕ ср. Отгл. същ. от окачвам и от окачвам се; окачане1. Към един часа през нощта стрина Мита довърши окачването на пердетата. Чудомир, Избр. пр, 71. Сътресенията може да се избегнат до известна степен чрез грижливо подравняване на релсовия път.. или чрез конструктивно подобряване на окачването на колелото. НТМ, 1966, кн. 10, 6.

Списък на думите по буква