ОКАЧЕСТВЯ̀ВАМ

ОКАЧЕСТВЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; окачествя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Определям качеството на някакъв продукт, стока и под. Всички порции са пълнограмажни и доброкачествени. Заслуга за това има и кулинарният съвет, който всекидневно окачествява храната. ВН, 1962, бр. 3286, 2. Първият дял обхваща работата .., която има за цел да окачестви .. отглежданите при различни .. условия сортове. ВН, 1958, бр. 2197, 4.

2. Прен. Оценявам някого, определям, посочвам характерното за някого или нечия постъпка; охарактеризирам. Дори и грешката, която направиха, като изпуснаха ръководството на кооперация "Съгласие", не беше така съдбоносна, според Чернев, както искаше да я окачестви Велизаров. К. Калчев, ЖП, 102. На тая вечеря е бил канен и Сандански; последният,.., е протестирал против тайнственото държане на членовете на конгреса и окачествил това поведение на младотурската партия като противоконституционно. БД, 1909, бр. 30, 3. Едно дело, което беше увлекло даже владици и директори, не можеше да се земе за "момчешка лудория", както го окачествих аз. А. Страшимиров, А, 189. Христофор съдеше по себе си и затова така добре окачествяваше Домна. Б. Болгар, Б, 122. окачествявам се, окачествя се страд. Висококачествената сеитба изисква да се използуват не само високопроизводителни сортове, но и добре да се прочистват и окачествяват семената. ВН, 1961, бр. 3122, 2. Целта на отбора е да се отделят най-добрите растения.. Тези отбрани, елитни растения се изучават, окачествяват и накрая се преценяват по всички показатели според поставената цел от селекционера. Д. Циков, КСКР, 21.

Списък на думите по буква