ОКАЧЕСТВЯВАНЕ

ОКАЧЕСТВЯВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от окачествявам и от окачествявам се; охарактеризиране. Тя [вълната] не се закупуваше и заплащаше по качество, или, ако имаше начало на някакво окачествяване, то разликата в цената на отделните качества беше незначителна. Пр, 1953, кн. 1, 25. Разкройката, сортировката и окачествяването на трупите се извършва неправилно и това влошава качеството на дървените производи. РД, 1951, бр. 151, 3.

Списък на думите по буква