ОКА̀ШЛЮВАМ

ОКА̀ШЛЮВАМ СЕ, ‑аш се, несв.; ока̀шля се, ‑ѝш се, мин. св. ‑я̀х се и-ѝх се, св., непрех. Остар. и диал. Окашлям се. Вавилов се приближи до Лупанин, дълго се окашлюва, хъркаше, после каза глухо. Н. Тодоров, ЗБ (превод), 263. В съседната кюприя някой се изкашли и по продраната старческа кашлица той разбра, че там работеше бай Стоичко. Той също се окашли. Ив. Мартинов, М, 90. Сакакушев се окашли и пое: — Слушай, бе! Д. Добревски, БКН, 108.

Списък на думите по буква