ОКЕАНА̀РИУМ

ОКЕАНА̀РИУМ м. Индив. Аквариум с морска вода за морски животни. Основните постройки на океанариума са два големи басейни, изпълнени с изключително бистра морска вода. Ц. Цанев и др., ЧП, 39. По време на експерименти в опитните басейн на големите океански аквариуми — океанариумите, нарочно запълнени с мътна вода, делфините никога не са се опитвали да ловят риба. Ц. Цанев и др., ЧП, 43.

Списък на думите по буква