ОКЕАНОГРА̀Ф

ОКЕАНОГРА̀Ф м. Специалист по океанография. Китайските океанографи са достигнали до твърдението, че морските звезди, както и много други видове морски животни и растения, могат да се използуват за приготвяне на тор. ВН, 1959, бр. 2542, 4. Под морската повърхност минава почти точно под екватора една гребеновидна хълмиста верига от миден варовик. Това е установил американският океанограф Густав Арениус. ВН, 1959, бр. 2565, 4.

Списък на думите по буква