ОКЕАНОГРА̀ФИЯ

ОКЕАНОГРА̀ФИЯ, мн. няма, ж. Дял от физическата география, който се занимава с изучаване и описание на световния океан; океанология. Моретата и океаните се изучават от науката океанография. Р. Христов и др., Г, 18. Фритьоф Нансен е направил многобройни открития в областта на географията, на океанографията .. и на мореплаването. ВН, 1961, бр. 3090, 4. Институт по океанография.

Списък на думите по буква