ОКЕАНОЛО̀ГИЯ

ОКЕАНОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Дял от физическата география, който се занимава с изучаване и описание на световния океан; океанография. Всички тези науки отдавна излязоха от стадия само да описват океаните и моретата и поради това сега ние обикновено ги наричаме с оглед на тяхното съдържание океанология. В. Врански, ФП, 17-18.

Списък на думите по буква