ОКЕАНОЛО̀ЖКА

ОКЕАНОЛО̀ЖКА ж. Жена океанолог; океанографка.

Списък на думите по буква