ОКЕКА̀ВЯ

ОКЕКА̀ВЯ. Вж. окекавям.

ОКЕКАВЯ̀

ОКЕКАВЯ̀. Вж. окекавявам2.

Списък на думите по буква