ОКЕКАВЯ̀ВАНЕ

ОКЕКАВЯ̀ВАНЕ1 ср. Разг. Отгл. същ. от окекавявам1.

ОКЕКАВЯ̀ВАНЕ

ОКЕКАВЯ̀ВАНЕ2 ср. Разг. Отгл. същ. от окекавявам2 и от окекавявам се.

Списък на думите по буква