ОКЕЛА̀ВЯ

ОКЕЛА̀ВЯ. Вж. окелавям.

ОКЕЛАВЯ̀

ОКЕЛАВЯ̀. Вж. окелавявам2.

Списък на думите по буква