ОКЕЛАВЯ̀ВАНЕ

ОКЕЛАВЯ̀ВАНЕ1 ср. Разг. Отгл. същ. от окелавявам1; окелявяване1.

ОКЕЛАВЯ̀ВАНЕ

ОКЕЛАВЯ̀ВАНЕ2 ср. Рядко. Отгл. същ. от окелавявам2 и от окелавявам се; окелявяване2.

Списък на думите по буква