ОКЕЛА̀ВЯНЕ

ОКЕЛА̀ВЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от окелавям и от окелавям се; окелавяване2, окелявяване2.

Списък на думите по буква