ОКЕЛЯВЯ̀ВАНЕ

ОКЕЛЯВЯ̀ВАНЕ1 ср. Разг. Рядко. Отгл. същ. от окелявявам1; окелавяване1.

ОКЕЛЯВЯ̀ВАНЕ

ОКЕЛЯВЯ̀ВАНЕ2 ср. Разг. Рядко. Отгл. същ. от окелявявам2 и от окелявявам се; окелавяване2.

Списък на думите по буква