ОКЕЛЯ̀ВЯНЕ

ОКЕЛЯ̀ВЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от окелявям и от окелявям се; окелавяване2, окелявяване2, окелавяне.

Списък на думите по буква