ОКЕПАЗЯ̀ВАНЕ

ОКЕПАЗЯ̀ВАНЕ ср. Простонар. Отгл. същ. от окепазявам и от окепазявам се.

Списък на думите по буква