ОКИРЛЍВЯ

ОКИРЛЍВЯ. Вж. окирливям.

ОКИРЛИВЯ̀

ОКИРЛИВЯ̀. Вж. окирливявам.

Списък на думите по буква