ОКИРЛИВЯ̀ВАНЕ

ОКИРЛИВЯ̀ВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от окирливявам и от окирливявам се; окирливяне.

Списък на думите по буква