О̀КИС

О̀КИС м. Хим. Съединение, състоящо се обикновено от два елемента, единият от които е кислород. Корозийно действие имат и въглеродният двуокис, азотните окиси и ред други промишлени газове. Св. Райчева, К, 37. Във физиката за най-бяло вещество се смята току-що приготвеният прах от магнезиев окис, който отразява почти цялата падаща върху него светлина. Ал. Раев, СС (превод), 17. Образуват се азотни окиси, а те с водата от дъжда дават азотна киселина. К, 1963, кн. 3, 10.

Списък на думите по буква