ОКИСЀЛВАНЕ

ОКИСЀЛВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от окиселвам и от окиселвам се; вкиселяване.

Списък на думите по буква