ОКИСЕЛЯ̀ВАМ

ОКИСЕЛЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; окиселя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Остар. и диал. Правя нещо да стане кисело, предизвиквам усещане за кисело. Мене сто пъти повече ми са харесва онова вино, което окиселява само малкото езиче. Г. Караславов, Избр. съч. II, 33.

2. Остар. Спец. Окислявам. окиселявам се, окиселя се страд.

ОКИСЕЛЯ̀ВАМ СЕ несв.; окиселя̀ се св., непрех. 1. Остар. и диал. Вкиселявам се.

2. Остар. Спец. Окислявам се. Когато се окисели, т. е. когато погълне известно количество кислород, кръвта, под влиянието на това движение на сърцето, са стреми назад и изтича в особено отделение на сърцето. Знан., 1875, бр. 11, 168.

Списък на думите по буква