ОКИСЛЀН

ОКИСЛЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от окисля като прил. Който е подложен на окисление, който се е окислил, придобил е ново качество вследствие на окисление, на окисляване. По химическия си състав медните минерали с промишлено значение могат да се обединят в две главни групи: сулфидни и окислени. Ц. Цветков, М, 29. След свиването на дясното предсърдие последва свиване на лявото, което изтласква окислената кръв в камерата. Л. Христов, З, 25. Наоколо всичко изглеждаше обляно в светещи бои. Направо пред мен се простираше пламтящо поле, което към хоризонта тъмнееше като окислена мед. К, 1963, кн. 3, 2.

Списък на думите по буква