ОКИСЛЯ̀

ОКИСЛЯ̀. Вж. окислявам.

Списък на думите по буква