ОКЛА̀ДЕН

ОКЛА̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Рядко. Който се отнася до оклад. Старите .. партизани.. го снабдиха със завивки, дадоха му храна и го зачислиха към своя окладен списък. К. Ламбрев, СП, 230.

Списък на думите по буква