ОКЛЕВЀТВАНЕ

ОКЛЕВЀТВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от оклеветвам и от оклеветвам се; оклеветяване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква