ОКЛЀЙВАНЕ

ОКЛЀЙВАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от оклейвам и от оклейвам се. Температурата на оклейване за различните сортове скорбяла е различна. П. Даскалов и др., ТК, 16. Според някои автори тя [доматената маса] трябва да се загрява до 60-70° C, според други — до не повече от 60° С с оглед да се избегне оклейването на скорбялата. М. Киров, ТК, 35.

Списък на думите по буква