ОКЛЕЙМЯ̀ВАНЕ

ОКЛЕЙМЯ̀ВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от оклеймявам и от оклеймявам се; опозоряване, очерняне.

Списък на думите по буква