ОКЛЀКВАНЕ

ОКЛЀКВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от оклеквам.

Списък на думите по буква