ОКЛЀТИЕ

ОКЛЀТИЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Клетва; оклетия. — Слушай, повтори дядо. — Оклетие ви оставам да ме погребете с един само поп. Гр. Пърличев, СбНУ ХI, 350.

Списък на думите по буква