ОКЛЀТЯ

ОКЛЀТЯ СЕ. Вж. оклетвам се.

Списък на думите по буква