ОКЛЀЧА

ОКЛЀЧА СЕ. Вж. оклечвам се.

Списък на думите по буква