ОКЛЀЧВАМ

ОКЛЀЧВАМ СЕ, ‑аш се, несв.; оклѐча се, ‑иш се, мин. св. ‑их се, св., непрех. Диал. Застанал съм, стоя или заставам срещу някого клекнал. Оклечила са насреща ми. П. Р. Славейков, БП II, 185. Обр. Зад гърба му някой изпсува месечината: — Как се е оклечила, все нас следи. Ем. Станев, ИК III и IV, 419.

Списък на думите по буква