ОКЛО̀СВАНЕ

ОКЛО̀СВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от оклосвам и от оклосвам се; оклоцване.

Списък на думите по буква