ОКЛО̀ЦВАНЕ

ОКЛО̀ЦВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от оклоцвам и от оклоцвам се; оклосване.

Списък на думите по буква