ОКЛЬО̀ХВАНЕ

ОКЛЬО̀ХВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от окльохвам; клюмване, оклюмване, умърлушване, оклюхване.

Списък на думите по буква