ОКЛЮ̀МВАНЕ

ОКЛЮ̀МВАНЕ ср. Отгл. същ. от оклюмвам и от оклюмвам се.

Списък на думите по буква