ОКЛЮ̀МНА

ОКЛЮ̀МНА. Вж. оклюмвам.

Списък на думите по буква