ОКЛЮ̀ХВАНЕ

ОКЛЮ̀ХВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от оклюхвам.

Списък на думите по буква